Wspieraj młode talenty. 1% to tak niewiele !

Władza

      Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego w składzie:

      Stanisław Słyś - Prezes

      Janusz Fic - Wiceprezes

      Robert Szelc - Skarbnik

      Bronisław Baran - Członek Zarządu

      Ryszard Lenart - Członek Zarządu

      Mariusz Zborowski - Członek Zarządu

      Komisja Rewizyjna w składzie:

      Antoni Dębiec - Przewodniczący

      Marek Wójcik - Członek

      Janusz Maculski - Członek

Data publikacji : 2012-12-10

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

KRS 0000217739

38-400 Krosno, ul. Staszica 2,

e-mail: srskrosno@wp.pl

www.srskrosno.pl

tel. +48 13 47 43 802;

tel./fax. +48 13 47 43 334

Regon 371182440

NIP 684-237-67-95

Rachunek bankowy Nr:
98 8642 1083 2002 8309 3375 0001

Copyright © 2012 Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiecgo