Wspieraj młode talenty. 1% to tak niewiele !

AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ POGRANICZA - PRZEZ SPORT I REKREACJĘ KU WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego wspólnie z partnerami ze strony polskiej oraz ze strony słowackiej realizuje projekt pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Okres realizacji
01 październik 2013 r. – 30 czerwiec 2014 r.
Cel projektu
Wzrost jakości życia i promocja zdrowia wśród polsko-słowackiej społeczności pogranicza, w tym promocja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych i osób starszych, w drodze utworzenia ścieżek rekreacji ruchowej, stworzenia wykwalifikowanej, transgranicznej kadry instruktorów/animatorów rekreacji ruchowej, oraz interaktywnych narzędzi: portalu internetowego wraz z mobilną aplikacją instruktażową.
Adresaci projektu (grupy docelowe)
 • mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza
 • turyści, społeczność polsko-słowackiego pogranicza, grupy marginalizowane
 • uczestnicy kursu instruktorskiego, animatorzy rekreacji ruchowej podnoszący swoje kwalifikacje
 • organizacje pozarządowe i uczelnie polsko-słowackiego pogranicza korzystające z doświadczenia współpracy podmiotów partnerskich w niniejszym projekcie, biorące przykład z nawiązanej kooperacji
 • jednostki samorządu terytorialnego zyskujące na swoim terenie ścieżki rekreacji ruchowej i wykwalifikowaną kadrę instruktorską i tym samym nową ofertę w zakresie turystyki rekreacyjnej
 • widzowie, kibice I Transgranicznego Nordic Walkingu
Opis działań
Projekt składa się z 4 modułów realizacyjnych:
 • Moduł I - Organizacja cyklu szkoleniowego dla instruktorów rekreacji ruchowej: animatorów rekreacji ruchowej
 • Moduł II - Utworzenie ścieżki rekreacji ruchowej w Krośnie i w Preszowie
 • Moduł III - Stworzenie interaktywnych narzędzi projektu
 • moduł IV - Organizacja I transgranicznego nordic walkingu na trasie ścieżki rekreacji ruchowej
Wpływ transgraniczny projektu
Oddziaływanie projektu będzie odczuwalne po obu stronach granicy z uwagi na:
 • wyszkoloną w ramach projektu, transgraniczną kadrę instruktorów rekreacji ruchowej
 • bezpośrednich uczestników kursu instruktorskiego z Polski i Słowacji
 • stworzenie trójjęzycznej mobilnej aplikacji instruktażowej
 • wzrost atrakcyjności regionu pogranicza związanej z powstaniem nowej infrastruktury rekreacyjnej, a tym samym zwiększenie liczby turystów
 • udział mieszkańców (zarówno ze strony polskiej jak również ze strony słowackiej) w I Transgranicznym Nordic Walkingu
 • utworzenie portalu internetowego (wersja polsko, słowacko i angielskojęzyczna), służącemu komunikacji społeczności po obu stronach granicy
 • promocję projektu w Polsce i na Słowacji (prasa, portale internetowe, plakaty, foldery promocyjne)
Pozostałymi partnerami realizowanego projektu są
Ze strony polskiej:
 • Gmina Krosno
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Fundacja NOVI
Ze strony słowackiej:
 • Skalna Hrana
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

KRS 0000217739

38-400 Krosno, ul. Staszica 2,

e-mail: srskrosno@wp.pl

www.srskrosno.pl

tel. +48 13 47 43 802;

tel./fax. +48 13 47 43 334

Regon 371182440

NIP 684-237-67-95

Rachunek bankowy Nr:
98 8642 1083 2002 8309 3375 0001

Copyright © 2012 Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiecgo