Wspieraj młode talenty. 1% to tak niewiele !

HISTORIA

     Wychodząc naprzeciw problemom związanym z krzewieniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, władze samorządowe miasta Krosna podjęły w 2004 r. inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego. W skład I Zarządu Stowarzyszenia wchodzili: Stanisław Słyś (Przewodniczący Rady Miasta Krosna) – Prezes, Mariusz Poprawa (Wiceprezes Zarządu UKS Sokolik) – Wiceprezes, Robert Szelc (Członek Zarządu Automobilklub Małopolski)– Skarbnik, Bronisław Baran (Zastępca Prezydenta Miasta Krosna) – Członek, Janusz Fic (Prezes MPGK Krosno) - Członek. Celem tego Stowarzyszenia w szczególności jest propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, wspieranie imprez sportowych oraz rekreacyjnych, promowanie sportu krośnieńskiego, współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia dogodnych warunków do uprawiania sportu oraz niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów (ekonomicznych) klubów i stowarzyszeń krośnieńskich działających na rzecz sportu.

     Realizacja tak sformułowanych celów stanowi trudne wyzwanie, któremu członkowie Stowarzyszenia starają się sprostać poprzez szereg różnorodnych czynności – począwszy od pozyskiwania sponsorów wśród osób fizycznych i prawnych, a skończywszy na działalności informacyjno wydawniczej. Ponadto w gestii Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego znajduje się organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów oraz spotkań dyskusyjnych. W ramach realizacji celów Stowarzyszenia prowadzona jest także współpraca z instytucjami naukowymi, oświatowo – wychowawczymi oraz z władzami państwowymi i samorządowymi.

     Członkowie Stowarzyszenia współpracują również z innymi stowarzyszeniami w różnych działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, np. organizacja Forum Organizacji Pozarządowych.

     Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego współtworzyło Forum Sportu. Hasłem przewodnim spotkania była „Edukacja w sporcie”. Licznie przybyli nauczyciele, trenerzy, instruktorzy oraz działacze sportowi miasta i regionu wysłuchali szeregu wykładów przeplatanych pokazami zajęć praktycznych poświęconych w dużej mierze sprawom piłki nożnej. Podczas forum przedstawiono informacje o stanie kultury fizycznej w Krośnie, sposobie organizacji profesjonalnego klubu sportowego, nauczaniu i trenowaniu dzieci i młodzieży oraz o błędach w metodach szkolenia.

     W 2012 r. Stowarzyszenie podjęło się również zorganizowania i sfinansowania jedynego w swoim rodzaju wydarzenia - Marcin Gortat Camp, podczas którego czołowa postać polskiego sportu poprowadził bezpłatny trening koszykówki z dziećmi w wieku od 9 do 13 lat. Wizyta Marcina Gortata to niezapomniane przeżycie zarówno dla dzieci biorących udział w treningach, jak i dla dorosłych widzów na trybunach. W Krośnie padł rekord frekwencji wśród uczestników Camp-u jak i wśród publiczności. To duży sukces organizacyjny, a wartością dodaną przedsięwzięcia jest podpisanie porozumienia o stałej współpracy pomiędzy Fundacją Marcina Gortata i krośnieńską Akademią Koszykówki.

Data publikacji : 2013-01-10

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

KRS 0000217739

38-400 Krosno, ul. Staszica 2,

e-mail: srskrosno@wp.pl

www.srskrosno.pl

tel. +48 13 47 43 802;

tel./fax. +48 13 47 43 334

Regon 371182440

NIP 684-237-67-95

Rachunek bankowy Nr:
98 8642 1083 2002 8309 3375 0001

Copyright © 2012 Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiecgo