Wspieraj młode talenty. 1% to tak niewiele !

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”, Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego wspólnie z partnerami ze strony polskiej oraz ze strony słowackiej ogłasza nabór na bezpłatny:

KURS INSTRUKTORA REKREACJI

NORDICK WOLKING

Procedura rekrutacyjna polega na przesłaniu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres krosnochodzi@pwsz.krosno.pl w dniach 15-28 stycznia 2014 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Cykl szkoleniowy obejmie 150 godzin - 90 godzin część specjalistyczna kursu oraz 60 godzin część ogólna kursu. Spotkania będą przeprowadzane w ramach 20 zjazdów weekendowych w okresie od stycznia do czerwca.

Cykl szkoleniowy przeprowadzać będą wykwalifikowani trenerzy, wyposażając uczestników w wiedze i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej. Kurs zakończy się egzaminem, po jego pozytywnym zdaniu Uczestnik uzyska legitymację potwierdzającą nabyte kwalifikacje instruktorskie.

Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła, która z własnej inicjatywy chce podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, spełniająca warunki określone w REGULAMINIE KURSU.

Każdy Uczestnik kursu we własnym zakresie zapewnia sprzęt sportowy (kijki) oraz dojazd na szkolenia (teren Miasta Krosna), Organizator zapewnia wyżywienie podczas każdego ze spotkań szkoleniowych.

Osoby ostatecznie zakwalifikowane do projektu, zobowiązane będą dostarczyć oryginały dokumentów, nie później niż dzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.


Dodał: Admin, 2014-01-15

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

KRS 0000217739

38-400 Krosno, ul. Staszica 2,

e-mail: srskrosno@wp.pl

www.srskrosno.pl

tel. +48 13 47 43 802;

tel./fax. +48 13 47 43 334

Regon 371182440

NIP 684-237-67-95

Rachunek bankowy Nr:
98 8642 1083 2002 8309 3375 0001

Copyright © 2012 Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiecgo