Wspieraj młode talenty. 1% to tak niewiele !

Promocja aktywności sportowej społeczności w Krośnie i regionie poprzez utworzenie ścieżek rekreacji ruchowej oraz portalu internetowego wraz z mobiln

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego wspólnie z partnerami ze strony polskiej oraz ze strony słowackiej realizuje projekt pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”. Projekt ma na celu utworzenie ścieżek rekreacji ruchowej oraz upowszechnienie bazy informacji o zakresie i możliwych formach aktywności ruchowej na obszarze polsko – słowackiego pogranicza. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007–2013. Więcej informacji o realizowanym projekcie, jego celach, adresatach oraz prowadzonych działaniach dostępne jest w zakładce „Realizowane projekty” na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Dodał: Admin, 2013-11-28

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

KRS 0000217739

38-400 Krosno, ul. Staszica 2,

e-mail: srskrosno@wp.pl

www.srskrosno.pl

tel. +48 13 47 43 802;

tel./fax. +48 13 47 43 334

Regon 371182440

NIP 684-237-67-95

Rachunek bankowy Nr:
98 8642 1083 2002 8309 3375 0001

Copyright © 2012 Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiecgo