Wspieraj młode talenty. 1% to tak niewiele !

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL-SK/KAR/IPP/III/142 – 29.08.2013 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego podpisało ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska umowę o dofinansowanie Mikroprojektu pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Okres realizacji projektu trwa od 01.10.2013 do 30.06.2014 r.

Dodał: Admin, 2013-11-25

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

KRS 0000217739

38-400 Krosno, ul. Staszica 2,

e-mail: srskrosno@wp.pl

www.srskrosno.pl

tel. +48 13 47 43 802;

tel./fax. +48 13 47 43 334

Regon 371182440

NIP 684-237-67-95

Rachunek bankowy Nr:
98 8642 1083 2002 8309 3375 0001

Copyright © 2012 Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiecgo