Ile można przekazać?

Co to jest OPP

Numer KRS, cel, kwota


Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś aby 1 % podatku od Twoich dochodów trafił na konto OPP WYBIERZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO. Nasze Stowarzyszenie przekaże Twoje środki na wybrany przez Ciebie klub sportowy działający na terenie miasta Krosna. Dla podatnika przekazanie 1% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem.


Ile można przekazać?

Maksymalna kwota, jaką podatnik może przekazać, wynosi 1% podatku.Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz – w każdej składanej deklaracji może przekazać 1% podatku na rzecz innej organizacji pożytku publicznego. Złożyć deklarację w terminie, zapłacić cały podatek Naczelnik przekaże kwotę podatku na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego Zatem zeznanie musi być złożone do:
Korekta musi być złożona: Podatek musi być zapłacony w całości do: Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1%, upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego. A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).


Co to jest OPP

Podatnik przekazać może 1% tylko na rzecz tych organizacji, które pojawiły się w wykazie opublikowanym na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , czyli posiadały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada oraz podały w wykazie numer rachunku bankowego, na który kwota 1 % ma być przelana. W innym przypadku kwota nie trafi do żadnej organizacji i pozostanie w budżecie państwa.
Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.


Numer KRS, cel, kwota

Te trzy elementy mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwoty na rzecz organizacji oraz wskazać, że Naczelnik dane te może udostępnić organizacji.

Dlatego też apelujemy do Ciebie! Przekaż 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego podając w deklaracji podatkowej nr KRS 0000217739, cel (np. nazwa ulubionego klubu sportowego), przekazywana kwota.